Privatumo politika

Mes, UAB „TINKLITA“, įmonės kodas 305228683, adresas Justiniškių g. 134A, Vilnius (toliau —Bendrovė), gerbiame ir saugome kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis UAB „TINKLITA“ tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų. Esame įsipareigoję tinkamai apdoroti gautus asmens duomenis, surinktus apie portalo „www.tinklita.lt“ Naudotojus taip, kaip nurodyta šioje Bendrovės privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Privatumo politika). Šioje Privatumo politikoje paaiškinama mūsų politika dėl renkamos informacijos (įskaitant asmens duomenis), informacijos rinkimo priežastys ir naudojimas.

 

Bendrovės tvarkomi Asmens duomenys 

Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos tvarko Bendrovė, yra:

 • Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė.
 • Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, telefono numeris, el. pašto adresas.

Asmens duomenų gavimo šaltiniai: 

 • Tiesiogiai Naudotojo pateikiama informacija portale „tinklita.lt“, pildant užklausą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai 

 • Užklausų valdymas: kad atsakytumėme į Naudotojo užklausas Bendrovė teisėtu interesu tvarko Naudotojo asmens duomenis. 

Duomenų saugojimo laikotarpis 

 • Bendrovė tvarko duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti – užklausai gauti ir į ją atsakyti.  Asmens duomenys nekaupiami ir nesaugomi. 

 

Duomenų perdavimas 

Gauti asmens duomenys negali būti perduodami tretiesiems asmenims. 

 • Mūsų puslapiai naudoja slapukus, 
 • Naudojami slapukai tam, kad būtų galima anonimiškai gauti statistinių duomenų apie tai, kaip Naudotojas rado šį puslapį ir kokius vaizdo siužetus žiūrėjo. 
 • Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti Naudotojui bus paprasčiau. 
 • Slapukus galima ištrinti arba blokuoti, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta. 
 • Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Naudotojo tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojama. 
 • Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais. Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per penkerius metus. 

Naujausia Privatumo politikos versija visada talpinama portale www.tinklita.lt. 

 

Kontaktinė informacija 

 

Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis portale “tinklita.lt” pateiktais kontaktais.